Sunday, December 4, 2011

Keputusan Peperiksaan

Tarikh Rasmi Keputusan Peperiksaan Akhir Sesi JUN 2011 akan diumumkan pada 12 Disember 2011. Pelajar boleh menyemak keputusan peperiksaan masing-masing melalui laman web PKB mulai tarikh tersebut. Pelajar dikehendaki mencetak 'Slip Keputusan Peperiksaan' masing-masing di Laman Web PKB pada menu 'Terkini' atau 'Menu Pelajar'-'Semakan Keputusan Peperiksaan Akhir Sesi JUN 2011'.'Slip Keputusan Peperiksaan' tersebut akan digunakan semasa sesi pendaftaran kursus bagi sesi berikutnya(Sesi Disember 2011). (*Pengumuman Keputusan Peperiksaan melalui "SMS" tidak akan dikeluarkan pada semester ini)...Harap Maklum

No comments:

Post a Comment