Friday, December 31, 2010

Amali Sistem Mikropemproses & Pengawal Mikro

Semua pelajar disarankan membawa multimeter dan handtool sendiri semasa sesi amali. Ini adalah disebabkan oleh peralatan yang ada dalam makmal adalah terhad.

TOOLS yang dicadangkan dibawa adalah :

1. small cutter
2. long nose plier
3. sucker
4. soldering iron set
5. multimeter
6. bateri

No comments:

Post a Comment